Call Center

Така както Via Post е в услуга на рекламните кампании с подготовка, логистика и доставка на материалите и продуктите свързани с тях, така и обслужването на клиентите е част от фулфилмънт процесите. Обслужването по телефон е съществена част от тези процеси, макар и често разглеждана като отделна аутсорсинг дейност. Ние не работим изолирано като Call Center, а винаги като част от фулфилмънт процес по един по-голям проект за обслужването на физическите връзки на нашите клиенти с техните клиенти.

Софтуерно обезпечение на Call Center

Много решения могат да се открият на пазара за обеспечение на информационните процеси в един Call Center. В серия от публикации ще разкажем за различни софтуерни системи, които подпомагат и релано оптимизират всички свързани процеси. Много компании започват да търсят решения в последния момент, когато вече са замислили процесите и на следващия етап търсят съответното решение.

Разпространи съдържание