Direct mail

Пряка адресирана реклама с писма

Всички ние обичаме да се чувстваме специални. Получаването на различни съобщения оставя у нас  писма - чрез пощенската кутия, e-mail, дори и SMS. Чувството, което поражда едно лично обръщение примесено с любопитството 

 • Достигане до специфична аудитория
 • Най-високо ниво на таргетиране и сегментация
 • Персонализацията мотивира получателите да действат
 • Несравнима разходна ефективност
 • Намаляване риска чрез тестване на оферти, дизайн, списъци
 • Какво е DIRECT MAIL рекламиране?

  Това е Рекламна дейност извършвана чрез изпращане на персонални писма до набелязана аудитория.

  Защо да ползвам DIRECT MAIL рекламата?

  1. Получавате повече за себе си! Всеки лев инвестиран в Direct Mail рекламиране носи десет лева в продажбите, според световните проучвания.
  2. Вашето съобщение достига до получатели, които ИСКАТ да чуят за Вас!
  3. Частните нлиенти и бизнес получателите на Direct Mail възприемат този вид реклама – в света се извършват продажби за стотици милярди долара годишно в следствие на този вид реклама.
  4. Над 50% от получателите на Direct Mail пакет го четат в същия момент и над 40 % смятат, че информацията им е полезна.
  5. Direct Mail рекламирането е на трето място по популярност в световен мащаб след рекламирането в списанията и вестниците като делът му продължава да нараства.
  6. Direct Mail рекламата работи. Ето защо над 60% от населението за една година е поръчало услуга или продукт в следствие на Direct Mail.
  7. Direct Mail, в сътрудничество с другите рекламни медии, може да направи “бум” - печатна реклама с включен талон води до 6 пъти повече продажби спрямо тази без такъв талон.
  8. Не е ли достатъчно убедително?!

  САМО Direct Mail рекламирането Ви дава:

  • ГЪВКАВОСТ: Можете да пишете с всеки, по всяко време и в какъвто пожелате формат. Всичко зависи от Вас, изобретателността Ви и Вашия бюджет.
  • ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ: Избирате прецизно аудиторията “пред която говорите”, обръщате се само към тях и си говорите “на четири очи”.
  • ИЗМЕРИМОСТ: Няма гадаене, когато го правите. Чрез проследяване и анализиране на Вашия мейлинг Вие знаете какво правите!
  • ИКОНОМИЧНОСТ: Когато видите как работи за Вас, Direct Mail рекламата става самооценяваща се система, която може и да се “самофинансира”, ако пожелаете.
  • ЧАСТНОСТ: Не само достигате до клиентите си без знанието на конкуренцията, но получателите са “на четири очи" с Вашето послание и го четат без да ги притесняват.

  Кога се използва Direct Mail най-често?

  Direct Mail е най-ефективната медия при следните случаи:

  1. Провокиране на инициатива
  2. Генериране на приток на клиенти в магазини
  3. Отговор на действия на конкуренцията
  4. Създаване на лоялност в клиентите
  5. Спечелване на нови клиенти/препоръчители
  6. Подобряване на ефективността на продажбите
  7. Подобряване на обслужването на клиентите
  8. Увеличаване на средните покупки за клиент чрез повече продажби към един клиент
  9. Анонсиране на работно време, продажби, ново местоположение
  10. Увеличаване на ефекта от друга медийна реклама за най-важните потрбители и избрани клиенти