Как да се повиши с 40 до 60% отклика от рекламната кампанията с разпространение на листовки/флаери

Рекламирането чрез брошури и листовки се разглежда като много ефективна форма на директен маркетинг и е широко използван в целия свят от много компании, за да се обърне внимание на техния бизнес.
Днес могат да се открият най-различни формати на листовки:

 • А4 (около бланка размер)
 • A5 (приблизително половината бланка размер) 
 • DL (с размер бележка)
 • A6 (пощенска картичка размер) 
 • CC (кредитни карти размер)

Отклика или резултатността на кампания с флаери и листовки е 1-2% средно. Листовките не са скъпи и могат да бъдат изключително добър начин за насочване на целевия пазар чрез поставянето на информация за фирмата директно в техните ръце. Има няколко начина, които могат да спомогнат за увеличаване на честота на отклика на листовка, флаер, картичка или кампаният с брошури.

 • Размер и тип на листовката
 • Офертата
 • Методи за разпространение
 • Проследяване на резултатите

Размер и тип на листовката
Трябва да бъдат избрани правилните ценово вид хартия и тип печат. Размерът на листовката зависи от вида продукти/услуги, които се предлагат, районите за разпространение и бюджета за кампанията.Ако се предоставя подобна услуга в региона и конкурентите също се рекламират по този начин, би могло да се изработи листовка с по-голям размер. За масово разпространение листовките са най-вече формат А6 или А5 като  зависи от количеството информация, предвидена да се представи. Повечето флаери се принтират на гланцирана хартия с цветно мастило. Избора на качествена хартия и мастило добавя стойност на рекламния материал.

Офертата
Дори и това, че разпространението на флаери сравнително евтино, не значи, че трябва да се пренебрегва предлаганата информация и качествения печат. Непрофесионалните листовки ще рефлектират лошо на компанията. Инвестирането в професионално изработени рекламни материали е препоръчително, но ако бюджета е малък, би могло да се спести с отпечатватване на по-малки количества. С продажбите да се отпечатват повече.
Измислянето на послание като “Спестете 70%” например, е най-важната точка. Фокусирането върху името на компанията при флаерите не води до голям успех. Посланията. Посланията са нещото, което трябва да улови вниманието и успеха на кампанията зависи от тях.
Съдържанието на листовката трябва да се състои от:

 • Това, какво се предлага;
 • Уникалността на фирмата пред конкурентите;
 • Интересни снимки, графики, картинки;
 • Текст, мотивиращ читателя да предприеме действие;
 • Начини за контакт.

 
Методи за разпространение
Важно е внимателно да се определят методите за разпространение на листовките, за да се гарантира възможно най-високата степен на отговор

 • Пощенска кутия;
 • Поставяни на предните стъкла на автомобили;
 • Раздаване на ръка;
 • Влагане в материали на местната преса.

Всеки един метод има предимства и недостатъци. Много често разпространението на листовки и флаери търпи големи критики, че не достига до правилните получатели в избраното време. Съществуват разпространители, които заблуждават с ниски оферти и след това изхвърлят рекламните материали в най-близката кофа за боклук. Изборът на компания, която ще предостави своевременно отчет за покрития район, за да направи рекламодателя оглед е от съществено значение. Печатница, която предлага разпространение, обикновено възлага това изпълнение на друга компания срещу комисионна. Затова е много важно да се намери компания за разпространение, специализирана в тази дейност.

Проследяване на резултатите
Обичайният начин да се провери ефективността на листовката е да се експериментира с различни послания (заглавия), оферти, формати, подбор на цветове и методи на разпространение. За всяка отделна експериментална листовка би могло да се направят различни телефонни линии или промоционални кодове. При правилно подбрани параметри, листовките могат да гарантират моментална публичност за всеки продукт или услуга. Всичко, което трябва да се направи е дизайна на листовките да бъде достатъчно умно измислен, за да впечатли потенциалните клиенти и да се намери подходяща компания за разпространение, осигуряваща качество и спазване на срока.