Защо Door Drop, а не Безадресно разпространение?

Раздаване на ръкаОт четири години Via Post фокусира вниманието си върху безадресното разпространение на рекламни материали. Тази промяна беше забелязана с честото използаване в рекламната ни коуникация на чуждицата "door drop", изписана с латински букви.

Какво е Door Drop
"Door to door distribution" е популярното наименование на безадресното разпространение. Използва се също така "letterbox distribution" (разпространение в пощенски кутии) и "unadressed mailing" (безадресно разпращане). Първото, обаче е добило знаково значение за рекламния канал и "door drop" e етикета, който извън България използват за безадресното разпространение.

Екстравагантност
Когато за пръв път преди 4 години започнахме да използваме този международен етикет на безадресното разпространение, това предизвика интерес от една страна, а от друга някои приеха, че това е някаква наша проява на екстравагантност. Има хора, които не обичат чуждиците, а някои смятат, че door drop е нещо много по-различно от безадресното разпространение.

В действителност е приблизително точно така. Ние наистина искаме под Door Drop да се разбира нещо различно от наложената в България терминология. С нашия избор на название, ние изпращаме послание към всеки търсещ използването на този рекламен канал. Ние изпълняваме услугата по начина, по който трябва да се прави - както в Европа. Тя съдържа модерната иновация постигната в международен мащаб в този сегмент на световното частно пощенско движение, от което сме част от 16 години. Важно е, че ние мислим за door drop като за медия, а не само като за логистика. Затова внедрихме и изполваме качесвени методи за контрол, заложени в целия процес, които да гарантират ефективността на тази медия и нейното достигане до аудиторията.
С това ние искаме да избягаме в страни от компрометирания начин на работа в България - ниски стандарти на работа, нечестност към клиентите, хитруване, работа подчинена на ниската цена, липса на кадрова политика и контрол.

Какво целим?
Ние искаме да провокираме българските клиенти да използват едно ново високо ниво на качество. Висшата цел на Door drop е успешното достигане до аудиторията. Потребителите трябва наистина да прочетат вашите брошури и листовки. Затова ние преминахме от "Безадресно разпространение" към "Door Drop". Искаме всеки от вас да знае каква е разликата. Искаме Вие също да преминете от старото към новото.

Защо не Безадресното разпространение?
Защото е "без"-адресно. Door drop е адресно - достига до всички адреси и с фокус върху сегментирането и таргетирането на аудиторията.

7 Основни предимства на Door drop срещу безадресно разпространение:

  Безадресно разпространение Door Drop
Доставка "без"-адресно доставка до всички адреси
Аудитория масово таргетирано
Измерване неизмеримо измеримо
Контрол без контрол взискателен контрол
Основна цел разпространяване навсякъде ефективен резултат от кампанията
Рекламен канал мас-медия директен маркетинг
Дейност логистична маркетингова