Direct mail

Frank Washkuch
December 31, 2009

Експертите в директната поща предричат увеличаване на използваемостта й през 2010г., но не и в нивата, достигнати в изминалите няколко години.

За използването на хартия и енергията за доставките еколозите ще продължат да имат второстепенна роля, поне докато икономиката не се възстанови.

Експертите предричат също, че маркетолозите по-често ще комбинират директната поща с други медийни форми като уеббазираните клиентски ориентирани оферти, с оригинални обаждания, промотирани чрез директна поща.

Очаква се консолидацията на доставчици на директна поща с фирмите – рекламодатели да продължи, въпреки икономическата картина.
Източник: www.dmnews.com