Наше участие в нова Магистърска програма в НБУ по Рекламен Мениджмънт

Нов Български Университет От тази есен в Нов български университет е открита нова магистърска програма "Рекламен Мениджмънт". Подборът на преподаватели, включва и специалисти с богата практика в областта на рекламния бизнес. Един от управителите на Via Post - Станко Йорданов, ще преподава по "Директен маркетинг". Станко има скромен опит в преподаването, тъй като от 4 години е хоноруван преподавател в Колежа по Мениджмънт, търговия и маркетинг по дисциплината "Разпространителски маркетинг" в блока "Медия маркетинг".

В дисциплината "Директен маркетинг" към магистърската програвма, ще бъдат разглеждани въпроси като:

 • Предимства и недостатъци спрямо другите маркетингови канали.
 • Дайрект мейлинг, Телемаркетинг, Лице в лице, Мобилен директен маркетинг, Email маркетинг, Door-to-Door Drop.
 • Планиране и проектиране на кампании.
 • Lead Generation
 • Придобиване на клиенти срещу клиентска лоялност.
 • Показатели - цена за хиляда, риспонс рейт, цена за придобиване на клиент, цена за задържане на клиент и пр.
 • Сегментиране на клиентите - RFM.
 • Call Center мениджмънт.
 • Лист мениджмънт и управление на клиентските данни. Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).
 • Копирайтинг и дизаин.
 • ДМ бизнеси: Продажби по пощата, Продажби по каталог, абонамент за вестници и списания, електронна търговия, телешопинг, дистанционни продажби. ДМ в локалния маркетинг.
 • Обслужващи бизнеси в ДМ: ДМ агенции, Копирайтъри, Лист Брокери, Лист мениджмънт фирми, Летършоп, Фулфилмънт бюра, Call Center и пр.
 • ДМ в България

Магистърската програмата е насочена към добиването на необходимите теоретични и практически знания за управлението на рекламния процес, като се разглеждат гледните точки на отделните участници в него – рекламодател, рекламна агенция, медия и потребители. Богатият практически опит на преподавателите в рекламата разкрива отлични възможности пред записалите програмата не само да натрупат необходите теоретични знания, но и да осмислят теорията с богата практика. Поради тази причина в програмата са залегнали разнообразни практически извънаудиторни модули.

Директор на програмата е Кристиян Постаджиян. Сред преподавателите е и Румяна Константинова, бивш наш (Артефакт до 2001 г.) маркетинг мениджър, доктор по икономия на медиите в университета в Лион, Франция и настоящ мениджър на българското Одит бюро по тиражите.

Останалите преподаватели са доц. д-р Галина Младенова, Албена Чобанова, Стефан Серезлиев, ст. ас. Владимир Игнатов, доц. д-р Христо Катранджиев, Мартина Барборска, Цветелина Тенева, Галя Пенкова, Ирина Бурнаска, доц. д-р Соня Алексиева, ас. Даниела Кадийска, Таня Лефтерова, Ценимир Чапанов, проф. Нели Огнянова, ас. Даниела Кадийска, Генчо Генчев.

Срокът за записване за предстоящата учебна година е до 29.10.2010 г. Повече за магистърската програма можете да намерите тук (Магистърска програма 56)