Как не се прави персонализация

Това е малък примел на Дайрект мейл пакет с допусната грешка - такава че обезсмисля персонализацията. Както е доказано персонализацията увеличава с между десетки проценти до пъти риспонс рейта на кампанията. Когато тя отсъства, а е направен опит да се реализира, губим разходите по осъществяването й. А когато може да предизвика негативен ефект, понасяме и загуби от разочарованите клиенти.

В този случай дори има известна ирония в това, че рекламодатерят е рекламна агенция, занимаваща се с дигитален печат - следователно и с персонализация.

Какво става, когато всъщност писмото е адресирано до друг? Ето какво: