Все още развиващият се директен маркетинг в България освен пред рекламодателите трябва да се доказва и пред закона

Отваряте пощенската си кутия и намирате вътре писмо от търговска компания, адресирано лично до вас. Реакциите обикновено имат три варианта. Първо, изхвърляте писмото заедно с купчината рекламни листовки в добилите популярност кофи, специално поставяни под пощенските кутии във входовете. Второ, взимате писмото и го прочитате. Трето, взимате писмото, прочитате го, но ви обзема страх, че някой непознат притежава вашите имена и адрес и може да прави с тях, каквото си поиска.