Готови ли сме за "зелен" директен маркетинг?

Сякаш неизбежно покрай все по-нашумяващите теми за здравословния начин на живот и опазването на околната среда много скоро ще се заговори и за участието на директния маркетинг. Неговата роля можем да обобщим в две основни измерения:

1.Използване на рециклируеми материали за направата на рекламните послания, изпращани чрез куиери до пощенските кутии. Най-важният момент тук е до колко рекламодателите са склонни да платят, за да получат на своите листовки или флаери знака за зелен продукт. До колко едно такова виждане може не само да повиши имиджа на компанията, а и пряко да рефлектира върху нейните продажби?

2. Съзнание за опазване на околната среда чрез изхвърляне на ненужните материали в обозначените за това места. С нарастването на броя на компаниите, използващи пощенските кутии на своите потенциални клиенти за рекламни цели, се увеличават и разпръснатите по улици и входове брошури и флаери. Това измерение до голяма степен съществува от една страна благодарение на липсата на контрол върху разпространението на рекламните материали (съзнателно или не), а от друга - пренебрежителното отношение на част от получаващите ги, продиктувано от липсата на интерес към продуктите на конкретна компания.

 

Интересна статия създадена точно с цел да се информираме за нагласите на обществото и възможностите за правене на успешен бизнес в така променени условия можете да откриете ТУК