Цени на куриерски услуги

Съгласно § 1 т. 18 от ЗПУ куриерските услуги са с по-висока добавена стойност от универсалната пощенска услуга и включват някои специфични характеристики. За да има сравнимост с универсалната услуга в ценовата листа до 1 кг са представени съпоставими категории, характерни за универсалната пощенска услуга – кореспондентски пратки (писма), печатни произведения, малки пакети, пряка пощенска реклама (Direct Mail). Над един килограм пратките са колети без значение какво е тяхното съдържание. За разлика от универсалната пощенска услуга, куриерските услуги с търговска марка “Via Post” гарантират по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставка лично на получателя, както и включват взимане на пратката от адреса на подателя, гарантирана доставка минимум до три работни дни след приемане, както и съществува възможност за смяна на направлението и получателя в движение. Кореспондентските пратки до 350 г са със значително по-високи цени от тези на останалите пратки със същото тегло, тъй като попадат в т.нар. “Резервиран сектор”, върху който със ЗПУ е обявен държавен монопол до 31.12.2007 г, принадлежащ на "Български пощи" ЕАД.

! Цените за Door Drop (разпространение на рекламни материали) подлежат на образуване в зависимост от конкретно запитване и се влияят от параметри като тегло, място и периодичност на разпространение, количество. Консултирайте се с нас ТУК.

 

Тегло до Вид куриерски пратки
 Писма Печатни произведения Малки пакети Direct Mail
20гр 2,30 лв 0,41 лв 0,56 лв 0,36 лв
50гр 0,41 лв 0,56 лв 0,36 лв
100гр 0,46 лв 0,56 лв 0,38 лв
250гр 0,56 лв 0,76 лв 0,41 лв
500гр 0,86 лв 1,06 лв 0,61 лв
1000гр 1,21 лв 1,31 лв 1,01 лв
2 кг 2,26 лв
3 кг 3,46 лв
4 кг 4,66 лв
5 кг 6,58 лв
6 кг 7,06 лв
8 кг 8,26 лв
10 кг 8,98 лв
15 кг 11,38 лв
20 кг 14,26 лв
+ 3,6 лв за всеки следващи до 5 кг.

 

Специални отстъпки за Direct Mail при поръчване на над

1000 пратки!

 

Добавки към цените според:

Срока за изпълнение:

+ 20% за доставка “Овърнайт”
+ 50% за фиксиран ден и/или час. Цената за всички тегла до 500 гр. е цената от 351 до 500 г
+ 50% за “Експрес” – за зона “Център”
+ 150% за “Суперекспрес” – за зона “Център”
+ 50% за доставка в извънработно време
+ 75% за доставка в почивни дни
+ 100% за доставка в официални празници

Начина на изпълнение:

+ 50% за “Фейс”
+ 100% за “Конфидент”. Цената за всички тегла до 500гр. е цената от 351 до 500гр.
+ 1,44 лв за всеки незавършени 10 мин. времево ангажиране на куриера, но не по-малко от 2,40 лв общо, и 3 лв в случай, че се ангажира куриер и превозно средство едновеременно, за услугата “Подизпълнител”
+ 1,44 лв за всеки незавършени 10 мин., ако куриер бъде задържан повече от 10 мин. на адреса на Адресанта

Документалното обезпечение и отговорността:

+ 0,51 лв за получаване на “Билет”
+ 2% върху стойността на сумата за услуги с “Обявена стойност”, “Наложен платеж”
+ 80% за обременителни пратки

Географските зони:

+ 50%при пренасяне на пратки до друго населено място (Раздел II т.1 от Общите условия) и + 70% в случай на неуточнена зона, когато се налага ценообразуване по зони
+ 100% за пратки адресирани до адреси в зона “Междинна част”
+ 270% за пратки адресирани до адреси в зона “Периферия”
+ 80% когато не се прилагат зони, ако повече от 20% от пратките на Клиента изпратени за едно населено място в един ден попадат в зона Периферия, върху тяхната цена

 

 

Важно!!!

* Понятията и зоните са обяснени в Общите условия

** Увеличенията на цените съобразно зоните се прилагат както за услугите Експрес и Суперекспрес, така и за Клиенти, които ползват услугите на ВИА ПОСТ от по-малко от 6 месеца, както и за подадени по-малко от 30 пратки за един град за един ден.

*** Цената на услугите “Експрес” и “Суперекспрес” за всички пратки с тегло до 5 кг е на база цената от 500 г до 1 кг и от 5 до 15 кг – от 1 до 2 кг. Същото се прилага и при вземане от адрес на пратките, които ще бъдат доставяни, когато се изпълнява като отделна услуга.

**** Direct Mail се изпълнява само за поръчки с над 500 пратки

***** Надценките за допълнителните услуги са кумулативни, т.е. надценката за всяка допълнителна услуга се добавя към получената вече стойност. Първо се начисляват увеличенията в проценти, а след това увеличенията в абсолютни стойности.

****** Цените са с ДДС