Мониторинг

Ежеседмично тайни клиенти на Via Post, проверяват какви рекламни материали се разпространяват в отделни квартали, как се разпространяват. Води се статистика и периодично се прави преглед. Тук ще намерите прегледи и анализи провеждани текущо. Често анализите се осъществяват чрез видео представяне на събраните рекламни материали.

Door Drop Мониторинг 01.05 - 18.06. 2010 г.

В традиционно провежданият мониторинг на Via Post за безадресното разпространение из кварталите на София и други градове за периода от 1 май до 18 юни 2010 година ще видите брошури и листовки събрани от тайни клиенти на Via Post в пет квартала на София.

Можете да прочетете повече(вкл. статистика) в статиите на сайта на Via Post.

Сред интересните факти, които се отчитат в анализа са:

Гоце Делчев

Door Drop мониторинг седмица 24 - 30 Април 2010 г

Добре дошли отново в текущия мониторинг на разпространението на рекламни материали - безадресно.

Днес ще покажем нашите впечатления от разпространението за периода от 24 до 30 април.

Door Drop мониторинг кв. Гео Милев.
Сред интересните факти, които се отбелязват в анализа са следните няколко намерени брошури и листовки:

  • Черно-бяла листовка на скъпа лъскава и дебела хартия, без какъвто

Преглед на последните "горещи" door drop кампании и техният мониторинг

Лого КарфурНастоящият месец Април се оказа изключително нажежен откъм door drop кампании в София.

Разпространи съдържание