Фулфилмънт

FULFILLMENT

Цялостно решение за дистанционните ви продажби


Catalogue КАТАЛОЖНА ТЪРГОВИЯ                   Telemarketing ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА
eCommerce ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ   TeleShopping

ТЕЛЕШОПИНГ

(продажби по телевизията)

Колети ПРОДАЖБИ ПО ПОЩАТА   Абонаменти за списания АБОНАМЕНТИ ЗА ПЕРИОДИКА

Фулфилмънт e дейност по изпълняване на поръчки. От английски fulfill – изпълнявам.

Тесният смисъл на думата, обаче, касае бизнеса на дистанционните продажби - каталожна търговия, продажби по пощите, телемаркетинг, електронната търговия. Всичко, което се продава от дистанция и след това се доставя на клиента. Накратко Фулфилмънт означава изпълнение на дистанционни поръчки. Главното е да се осъществи доставката, но същината е в множеството процеси по нейната качествена и евтина подготовка. Сложната съвкупност от филфилмънт дейности започва от приемането на поръчката до приключването на сделката с доставката до клиента. Понякога продължава и с осигуряване на след продажбено обслужване на клиентите.

Малки пакетиТова е типична аутсорсинг дейност. В днешно време, ако Вие искате да се занимавате с каталожна търговия, например, то се нуждаете само от следните три неща - добър маркетинг, който да генерира поръчки, да имате продукта подсигурен в наличност и договор с професионална фулфилмънт организация като нашата, която да поеме нещата. Аутсорсингът е естественият начин на работа, тъй като префосионално организираният фулфилмънт съчетава високи технологии, специфично ноу-хау и икономии от мащаба.

Ако един бизнес се състои от функции като маркетинг и продажби, финансов мениджмънт, чонешки ресурси и администрация, то фулфилмънтът е управлението на операциите в дистанционните продажби. Хронологично фулфилмънта е деъността след продажбата.

Процеси на фулфилмънта:

 • Приемане на поръчки - телефон, факс, писма, електронна поща, интернет поръчки
 • Логистика - складиране, организиране на транспорт, управление на процесите
 • Управление на данни - въвеждане на данни от поръчки и заявки на клиентите; сравнение на списъци; стандартизиране на записи, хигена на базите от данни и пр.
 • Окомплектоване на пакетите за доставка и съпровождащата документация - селекция на продуктите, пакетиране, адресиране, печатане и др.
 • Изпращане и доставка на поръчаните продукти. Клиентът избира кои куриерски или пощенски системи да използва за доставка на пакетите до крайния адрес. Не винаги е възможно единствен пощенски оператор да изпълни заданието.
 • Множество отчети за хода на изпълнението
 • Проследяване на плащанията, билинг.
 • Обслужване на клиентските запитвания, рекламации и др комуникация.

Тъй като дейността включва активто комуникиране с клиентите, то е разбираемо наличието на Call Center.

Видове Фулфилмънт:

КолетиПродуктов фулфилмънт
Започва с приемането на поръчките и приключва с тяхното изпращане във вид на колети. Междинните дейности са свързани с поддържането на хигиената на клиентската база данни, билинга, окомплектоването, опаковането и адресирането.

Дайрект мейл фулфилмънт
Логистиката по подготвянето на пратки може да се отнася и за пратки съдържащи рекламни или други съобщения до потребителите. Процесът започва с обработка на базите данни, мърджването на текстовете, персонализиране, печатане, сгъвания, влагане в пликовете, адресиране и предоставяне за разпространение. В България напоследък за тази дейност бе разпространена думата пликоване, а също така и хибридна поща. В Дайрект мейлът, обаче, тази дейност е предшестваща продуктовият фулфилмънт и на нея не може да се гледа самостоятелно. Фулфилмънтът има за цел да обслужи дистанционнатите продажби на дадена фирма и за това обхваща всички технически и логистични дейности, които се налагат за тази цел, включително и Дайрект мейл фулфилмънта.

Фулфилмънт на промоции
Често една рекламна кампания цели да се предизвика определена реакция, свързана и приемане и изпращане на писма и пратки. Най-често рекламната кампания апелира към потребителите да изпратят писмо или пратка, съдържаща изискваните в условията на томболата или играта предмети или данни. След това се организира томбола и печелившите трябва да получат награди. Целият този процес се нарича Промоционален или Промо-фулфилмънт.

Какво можем ние да направим за Вас:

Първите поръчки за фулфилмънт започнахме да изпълняваме още през 1995-та година, като клиенти в началото ни бяха издатели на периодични издания. Ежемесечно окомплектоваме над 20 000 пратки, като дейността ни в областта на продуктовия фулфилмънт бележи неколкократен растеж през последните две години. И до днес стремежът ни в дългосрочнен план е да сме водеща фулфилмънт агенция за издателите на вестници и списания.

Разполагаме със следните добре работещи ресурси:

 • Постоянен мини кол-център - агенти, които могат да поемат както входящи обаждания, така и да провеждат изходящи;
 • Комплектащ персонал на пълен работен ден;
 • Складово пространство - можете да държите стоката си в нашите складове до нейното изпращане;
 • Модерни принтери за бързо отпечатване на голям брой персонализирани писма с капацитет 110 копия в минута;Квалифициран персонал и програмни продукти за обработка на предоставените данни.
 • Изградени взаимоотношения с куриерски компании и Български пощи