Наша статия за основите на локалния маркетинг в списание Регал

Станко Йорданов от Виа Пост със статия в сп. Регал 

Статия със заглавие "Геомаркетингът е доказан за ритейл сектора" на тема използването му от търговските вериги като за door drop кампаниите и локациине на магазините, публикува списание Регал в октомврийския си брой. Автор е един от управителите на Via Post - Станко Йорданов.

В статията накратко се обясняват теоретичните основи на локалния маркетинг и се разисква широкото му приложетие в България и по-специално в търговията на дребно. Макар и за малкото пространство на страниците на списанието са описани основните постановки за дефиниране на Catchment area (териториален обхват на магазина), теорията на гравитацията, типични маршрути (trip paterns), значимостта на гео-базираните данни за потенциалните клиенти, както и как се избира място за нов магазин. Обяснени са и най-често използваните канали за локален маркетинг, като са посочени и случаите, в които са най-подходящи.

Освен в интернет сайта на списание Регал, статията можете да прочетете в хартиения му брой или в негова дигитална реплика. Дигитална реплика на статията можете да прочетете тук: