Потребителско поведение при директна поща

Със сигурност не съм единственият, който не се впечатлява от стандартни и банални писма, рекламни брошури и т.н., най-често сгънати на седем и натъпкани в пощенската ми кутия (и в пощенските кутии на всичките ми съседи). Обикновено ги хвърлям в един специален кош, поставен още на вратата на входа на блока, в който живея. Правило ми е впечатление, че кошът никога досега не е бил празен, значи и други хора хвърлят.
Директната поща без съмнение има своята роля в рекламата, а някои компании дори са “облегнали” целия си бизнес, продажби или рекламна активност на нея. Но, ако ще се използва директна поща, най-добре е тя да отправя персонализирани рекламни послания, не скучни и банални, от типа “Уважаеми Господине/Госпожо, ние сме от фирма “Най-добрите” ООД и искаме да купите продукта ни”.
Вижте един видео клип за потребителското поведение при директната поща, който открих днес.

Клипът не е заснет в контекста на българската действителност (направен е от фирмата за директен маркетинг Pitney Bowes), но все пак очертава чудесно някои важни теми, свързани с мислите и чувствата на потребителите, когато получават писма, каталози и рекламни брошури в пощенските си кутии. Кой знае, това може да са мислите и чувствата на вашите потребители (клиенти), ако им изпращате директна поща?
Основните моменти, изтъкнати в края на видеото за директната поща са:
•    Ако продавате нещо и особено ако сте фирма, оперираща локално на конкретен географски пазар, прегледайте списъка си с клиенти и го изчистете от всякакви неточности, актуализирайте го с последните координати и имена на клиентите си.
•    Преди да изпратите директна поща, погледнете в базата си данни за специфични демографски особености или друга информация за хората, до които ще пращате материалите си.
•    Атрактивно ли е предложението, което изпращате с директна поща, как изглежда рекламният материал, хваща ли окото, привлича ли вниманието още в самото начало?
•    Нека предложението ви, отправено чрез директна поща, да е адекватно, т.е. да се свързвате с правилните хора, на правилните места, в точното време.

Източник: Novavizia
Автор: Тодор Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД

Novavizia