Опита на Другите

DM photoХаосът, в който се намира пазарът на рекламни куриерски услуги у нас (в.ж. Видове куриерски услуги), предизвиква все по–силни възгласи за промяна. Измамните триковете, използвани в разпространението, некачественият и непълен разнос са вече обществено достояние и всеки човек било то рекламодател, куриер или получел на  рекламата трябва да прави всичко възможно, за да ги избегне. Въпреки това броят на хората, въвлечени пряко или косвено в този млад за страната ни пазар, които се облагодетелстват за сметка на друга страна е все още значителен. Липсва всякаква професионална етика, взаимоуважение и партньорство.

Тепърва ще се говори и за етика, и за качество. Въпросът е колко бързо ще излезем от утробата на вече отминаващите в другите пазари сиви догми и ще погледнем там, на където винаги сме гледали в подобни моменти – как го правят другите.

Настоящият материал ще прерасне в рубрика в следващите броеве на нашия бюлетин. Тук ще говорим за успешни кампании, маркетингови анализи, статистика, принципи на работа, казуси и решения. Крайната цел  е извличане на най–добрата световна практика в многообразието от компоненти на рекламните куриерски услуги и привнасянето й в нашите специфични условия.

Първата статия ще бъде посветена на принципите и етичните норми, които са избрали да следват някои от най – големите компании за директен маркетинг и логично би било да се започне с най-голямата и престижна международна организация – Асоциацията за директен маркетинг. Нейни членове са  доставчици като TNT Post, Royal Mail, The Leaflet Company и компании-рекламодатели – Volkswagen Group, Avon Cosmetics Ltd, Barclays Bank Ltd. Една от по-значимите за нас точки от Устава на Асоциацията за директен маркетинг във Великобритания гласи:

“Членовете, които са поели доставката (с търговска или нетърговска насока), трябва да направят всичко възможно, за да подсигурят, че материалите, доставени до къщи или бизнеса няма да се показват от пощенските кутии или да бъдат оставени до входа по начин, по който да бъдат покана за кражба.”

Тук въпросът за умишленото хвърляне на материали дори не стои (обичайна практика у нас). И изводът е, че при тях рекламиращите компании следят ревностно за качественото разпространение.

Със своите над 900 члена, асоциацията гарантира сама по себе си, че връзките между членуващите ще се основават на високи стандарти за качество и професионализъм. Това включва не само организацията и качеството на разпространението на рекламни материали, а и методите за проследяване изпълнението, принципите на доверие и спазване на етичните норми, заложени в договорите или приети негласно.

Какви още  принципи следват “другите” в тази асоциация можете да прочетете в сайта на  асоциацията.

Освен обединяваща, подобен вид организация има и уреждаща функция. Нейните ръководни органи съгласуват рамките, основните правила и принципи, чрез които да се осъществява безпроблемната дейност на всяка компания – членка.

Още един добър пример за това как “другите” разбират пазара на рекламни куриерски услуги е Австралийската каталожна асоциация. В своя Устав те отделят най - голямо внимание на начина на доставка на материалите:

“1. Не поставяйте материали в пощенски кутии, на които получаващите са обозначили, че не желаят.
2. Не поставяйте материали, където няма пощенска кутия или където материалът не се побира.
3. Не оставяйте по – голямо количество материали на едно място, освен ако живущ или охрана не поеме отговорност за тях.
4. Не поставяйте материали, където има видимо голямо количество други материали или не вадете други материали, за да направите място за вашите.
5. Не хвърляйте или не разхвърляйте материали по земята, които са били поверени на вашето разпространение.
6. Доставяйте само в пощенски кутии, които са направени за такива материали и се уверете, че материалът е сигурно поставен.”

Тук целта е да се обхванат всички възможни трикове, които могат да доведат до ощетяване на една от страните в разпространението. По – нататък в Устава се определя и какво би трябвало да правят членовете на асоциацията.

Силно впечатление при събирането на информация за настоящият материал ми направи статия в блога на една английска регионална компания за рекламни куриерски услуги. В нея авторът, както и всички коментари след него, споделят своя опит с лошите практики в този бизнес. Освен, че посочват грешките на разпространителите, те анализират и загубите за рекламодателите – финансови, имиджови и др. Това показва, че и в страни с напреднал етап от развитието на  пазара съществуват компанни, целящи единствено голяма печалба, без никаква конкурентна лоялност и, което е по–лошо, за сметка на качеството на разпространение. Целият текст на статията както и в кои други страни се наблюдават явни признаци на нелоялна конкуренция можете да прочетете тук.

Развитието на пазара на рекламни куриерски услуги у нас следва един естествен ход. Участващите страни осъзнават нуждата от промяна и погледът към успешно опериращите в други страни както куриерски компании, така и рекламодатели, е важен етап от този процес. Също толкова важно е да почерпим достатъчно информация, за да станем сами инициатори на внедряването на новите практики, превръщайки ги в добри за нашите условия.

Обединението като висша свобода на човека е в основата на тази статия. Така “другите” са решили голяма част от казусите относно поддържане на топли, прозрачни, партньорски взаимоотношения в директния маркетинг и в частност рекламните куриерски улсуги.

Въпросът за принципността и етиката не е основополагащ за развитието на един пазар. В нашите условия, обаче, той намира ключово място, защото е факторът, който възпрепятства до голяма степен разгръщането на потенциала и на Direct mail, и на Door Drop, а и на всички други пренебрегвани до този момент канали за достигане до клиентите.

Очаквайте следващата статия от рубриката “Опита на другите” на тема “Измеримостта на Доор Дроп кампаниите”.