Най-новото маркетинг оръжие - QR кодовете

    С напредването на технологията маркетинговите методи също се развиват. Възползвайки се от новите тенденции, устройства и начини за повлияване на рекламата, те правят кампаниите още по-достъпни до аудиторията.

    Една от най-новите тенденции в маркетинга е QR (Quick Response) кодът – баркод, позволяващ на оборудваните с QR четец смартфони онлайн достъп до място, което дава повече информация за рекламодателя. 

    За първи път QR код използват в Тойота през 1994г., за да проследяват бързо автомобилите в производството. През годините индустриалната му употреба се разширява, за да достигне днес все по-нарастващото приложение в различните рекламни стратегии.

    Количеството информация, което може да побере и опростеният му дизайн позволяват на почти всеки човек да създаде свой собствен QR код и да му намери различни приложения. С това, обаче възникват и някои притеснения от защитна гледна точка. За това и са създадени правила за употребата им. QR кодовете все още са относително нова технология и има много неща, които тепърва трябва да се привнасят.

    QR кодовете се появяват на много места напоследък, но основното им приложение е да насочат потребителя онлайн (към корпоративен сайт, към информация за даден продукт, към определено видео и др.) от реклама на хартиен носител – вестник, списание, билборд, писмо, брошура.

    Телевизиите използват QR кодове, за да осигурят достъп до повече информация или да пренасочат към определена страница в социалните медии на някое шоу. Бизнесмените използват QR код на визитните си картички, за да дадат допълнителна контактна информация, водеща до техните Twitter, Facebook или LinkedIn акаунти.

    В близко бъдеще се очаква QR кодове да се появят и в много ресторанти (както е в Япония в момента), където да свързват към информация за съставките на всяко отделно ястие в менюто.

    Ресторантите и ритейлърите биха могли да използват QR кодове, за да насочват към потребителите към онлайн магазините си. Отделните хора от своя страна биха могли да употребяват QR кодове, за да се идентифицират на конференции, свързани с техните онлайн профили или уебсайтове.